Kombinovaný antigenní test RAPICHEK Influenza A/B+COVID-19/RSV

Kombinovaný test pro bezbolestnou detekci infekce covid-19, chřipky typu A/B a RSV. RSV (respirační syncytiální virus) se běžně vyskytuje i u dospělých, ale u dětí zodpovídá ze většinu respiračních infekcí. U kojenců, malých dětí a osob starších 50–60 let může mít vážné následky, proto se u nich doporučuje testování.

-Výsledek do 15 minut

-Specifita: Covid-19: 100 %

Chřipka typu A: 99,34 %   Chřipka typu B: 99,67 %   RSV: 99,21 %

-Citlivost: Covid-19: 99+ % (Ct≤25), 92 % Ct≤30, 89,09 % (Ct≤36) u všech PCR pozitivních vzorků včetně asymptomatických pacientů. Chřipka typu A: Chřipka typu B: 100 %: 96 % RSV: 98,98 %