Στοιχεία επικοινωνίας

Αποθήκη στην Ευρώπη, διανομή

A-Lab Pharma (Arvali Ltd.)

ΑΦΜ: HU 14586941Αρ. μητρώου: 01 09 384680

Έδρα: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank
Center, 2nd Floor

Email: info@alabpharma.hu

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

The Global Wellbeing Society

71-75, Shelton Street, Covent Garden, London,
WC2H 9JQ

Αρ. εταιρικού μητρώου: 12848650

info@thegwbs.com

Τηλέφωνο:+44 7354 247107