INFLUENZA, RSV OF COVID-19? DOORBRAAK IN ZELFDIAGNOSE

Detecteer de meest wijdverspreide respiratoire virussen met nieuwe, innovatieve combo- antigeentests voor thuisgebruik

35~55%

DEEL VAN ASYMPTOMATISCHE, MAAR BESMETTELIJKE MENSEN – AFHANKELIJK VAN INFECTIES

500%

STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN RSV VERSUS INFLUENZA BIJ KINDEREN JONGER DAN 1 JAAR

HEDENDAAGSE VIRUSSEN

Hoe meer het SARS-CoV-2 virus is gemodificeerd, hoe krachtiger de uitwisselbaarheid van de symptomen die zijn afgeleid van respiratoire virussen. Tegenwoordig is het van cruciaal belang om te identificeren welke van deze virussen, indien van toepassing, ons lichaam aantasten.
-Het is zeer belangrijk om het juiste virus zo snel mogelijk te detecteren en met de juiste behandeling te beginnen vanwege de hoge virus-specifieke risico’s, de uiteindelijke complicaties en zelfs de trieste kans op overlijden.
-RapiChek, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is het eerste merk in Europa dat twee combo-hulpmiddelen aanbiedt voor het uitvoeren van zelftests. Deze zijn beide geschikt voor de gedifferentieerde detectie van Influenza A/B, COVID-19 en één zelfs voor het RSV-virus.
-Een monster uit de voorste neusholte met een diepte van slechts 2-4 cm kan snel duidelijkheid bieden over welk virus uw lichaam heeft geïnfecteerd. Op dergelijke kritieke momenten telt elke minuut om te beginnen met de juiste behandeling.
-Het minder bekende RSV-virus is de hoofdoorzaak geworden van respiratoire infecties bij kinderen jonger dan 5 jaar en het risico op
ziekenhuisopnames en overlijden is voor hen veel hoger geworden dan in vergelijking met influenza.
-Het RSV-virus is met name een bedreiging voor ouderen en kinderen, omdat er geen vaccin tegen is, geen medicatie en geen bewezen behandeling
van het virus.
-Ongeveer de helft van alle infecties die door de heersende respiratoire virussen worden veroorzaakt, is asymptomatisch. Dit gegeven is een onzichtbare medestander in de verspreiding van deze ziekteverwekkers bij relaties tussen volwassene-volwassene, volwassene-kind en kind-kind en resulteert in ernstige risico’s. Alle redenen dus voor
voorzichtigheid.

DE TESTS VAN DE TOEKOMST, NU BESCHIKBAAR!

RAPICHEK COMBO-ZELFTESTS

NIEUW IN EUROPA

Lange tijd is het gebruik van een Influenza A/B- sneltest onderdeel geweest van het huisartsenprotocol in de VS. Er is echter een mijlpaal bereikt met het beschikbaar maken van zelftests voor thuisgebruik voor de gelijktijdige detectie van de drie belangrijkste respiratoire infecties. Nu is het voor iedereen mogelijk om betrouwbare informatie te krijgen, onmiddellijk en zonder wachtlijst, zonder dat het gezinsbudget besteed hoeft te worden aan kostbare laboratoriumonderzoeken en particuliere medische onderzoeken.
RAPICHEK INFLUENZA A, INFLUENZA B EN SARS-CoV-2 ANTIGEEN-SNELTEST 3-IN-1

Aanbevolen:
-Indien u een of meer van de gezamenlijke symptomen van Influenza A/B en SARS-Cov-2 ervaart, maar geen van de RSV- symptomen, wat betekent dat de kans dat u besmet bent met het RSV-virus laag of niet-bestaand is.
-Voor personen die in de afgelopen 8 dagen geen contact hebben gehad met kinderen, ouders of ouderen en bij wie de kans op het oplopen of het doorgeven van RSV laag of niet-bestaand is.
-Voor het preventief screenen van alle bovenstaande groepen vóór en na familie-, sociale en openbare bijeenkomsten en om de overdracht van asymptomatische infecties te voorkomen, wanneer de kans op een RSV-infectie kan worden uitgesloten door een bekend netwerk van contacten en sociale
activiteiten van de betreffende groepsleden.

RAPICHEK INFLUENZA A, INFLUENZA B, SARS COV-2 EN RSV ANTIGEEN-SNELTEST 4-IN-1

Aanbevolen:
-Nadat u een of meer van de gezamenlijke symptomen van de drie respiratoire virussen ervaart.
-Van cruciaal belang voor kinderen, familieleden met kinderen, alle contactpersonen, ouderen en andere groepen met hoge
gezondheidsrisico’s indien een van deze personen symptomen vertoont. Het is tevens van belang voor diegenen die in contact zijn
geweest met een van de
bovengenoemde personen en met name indien deze personen een of meer van de gezamenlijke symptomen van de drie respiratoire virussen vertonen.
-Voor het preventief screenen van alle bovengenoemde groepen op elk gewenst moment, maar vooral vóór en na familie-, sociale en openbare
bijeenkomsten om de overdracht van asymptomatische infecties te voorkomen.

RAPICHEK ANTIGEEN-SNELTEST (VOORSTE NEUSHOLTE)

Aanbevolen:
-Voor personen die symptomen vertonen die alleen kenmerkend zijn voor SARS-CoV-2-infecties en die in contact zijn geweest met personen die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV- 2, maar bij wie de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de andere twee belangrijke virusinfecties op basis van hun symptomen kan worden uitgesloten.
-Voor personen die in de afgelopen 8 dagen geen nauw contact hebben gehad met kinderen, hun ouders of
ouderen, waardoor de kans dat deze personen geïnfecteerd zijn met het RSV-virus of Influenza laag of niet- bestaand is.
-Voor het preventief screenen op alleen COVID-19 om de overdracht van asymptomatische infecties te voorkomen voor personen met een lage of niet-bestaande kans dat zij in de afgelopen 8 dagen geïnfecteerd zijn met RSV of Influenza omdat zij geen contact hebben gehad met
kinderen, hun ouders of ouderen.

PIJNLOZE MONSTERNEMING

Nasofaryngeaal (NP) testen is voor velen die de vroege PCR- en antigeentests met deze monsternemingsmethode hebben ondergaan een beangstigende gebeurtenis. Niet-invasieve neustests zijn echter populair geworden omdat ze eenvoudiger, pijnloos en betaalbaarder zijn. De nauwkeurigheid van deze tests ligt inmiddels op één lijn met die van de eens zo hoog aangeschreven tweede generatie NP-voorlopers.
-Deze hulpmiddelen voor zelfdiagnose kunnen binnen heel Europa op grote schaal en legaal worden toegepast in zakelijke en thuisomgevingen.
-De nieuwe generatie sneltests zullen de laboratoriumonderzoeken, een medische diagnose en behandeling niet vervangen.

SYMPTOMEN VAN INFLUENZA, COVID-19 EN RSV