RAPICHEK SARS-CoV-2 en Influenza A/B combo-antigeen-zelftestkit (LFIA)

Voor de pijnloze opsporing van COVID-19 en
Influenza A/B-infecties en besmettelijkheid met
behulp van neusswabs voor monsterneming in
de voorste neusholte.
• Test in één stap om de oorzaak van een
infectie vast te stellen (COVID-19/Influenza A/B
of andere infectie)
• Resultaten binnen 15 minuten!
• Specificiteit: 100% (COVID-19 en Influenza A/B)
• Gevoeligheid: COVID-19: 95,23% Ct ≤ 25
(hoge besmettelijkheid), 86,4% Ct < 37 (alle
positieve PCR-monsters); Influenza A/B: 91,96%